«Ψυχιατρικές Πρώτες Βοήθειες στην Ψύχωση» των Mike Smith, Ron Coleman και John Good

 .

*Αναδημοσίευση από εδώ.

.

.

Λάβαμε την άδεια και επιμεληθήκαμε την ηλεκτρονική παρουσίαση του εγχειριδίου με τίτλο «Psychiatric First Aid in Psychosis» (Ψυχιατρικές Πρώτες Βοήθειες στην Ψύχωση) των Mike Smith, Ron Coleman και John Good.

Πρόκειται για μια χρήσιμη έκδοση που απευθύνεται στους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, στους φροντιστές και στα άτομα που έχουν βιώσει την οδύνη της ψύχωσης.

Ελπίζουμε να μπορέσουμε στο μέλλον, με την σύμφωνη γνώμη των συγγραφέων, να μεταφράσουμε το εγχειρίδιο αυτό στα ελληνικά.

.

Καλειδοσκόπιο

.

.

.