Οι ψυχικά πάσχοντες στα χρονογραφήματα και στο λογοτεχνικό έργο του Ιωάννη Κονδυλάκη – Μέρος ΙII

.

*Το πρώτο μέρος θα το βρείτε εδώ και το δεύτερο εδώ.

.

.

Για να δούμε όμως, μερικές ακόμη αναφορές του συγγραφέα, στους ψυχικά πάσχοντες. 

Στο διήγημα του “Μαύρος γάτος”,  που συνδέθηκε με το αντίστοιχο ομώνυμό του αμερικανού συγγραφέα Edgar Allan Poe, ο Ιωάννης Κονδυλάκης σκιαγραφεί έξοχα την κλιμακούμενη επιδείνωση της ψυχικής υγείας του ήρωα του, Παύλου Δαμουλή, ο οποίος υποψιάζεται πως μ’ ένα μυστηριώδη τρόπο κάποιος φίλος και συνάδελφος του στην Τράπεζα, ο Λαμιράς, του υποβάλλει την αίσθηση της τρέλας για να τον οδηγήσει στο φρενοκομείο. Εξομολογείται στον αφηγητή τους φόβους του κι εν συνεχεία, σε πρώτο πρόσωπο, ο αφηγητής μας μεταφέρει τις εξελίξεις:

.

(…)Όταν τον επανείδα μου εκίνησεν εκ νέου τον οίκτον και την συμπάθειαν. Η μελαγχολία και η εξασθένησίς του επροχώρουν. Αυτός ο άλλοτε τόσον φιλόκαλος, είχε παραμελήσει τον εαυτόν του και τα άκοπα γένια του καθίστων εμφανεστέραν την εξασθένησιν και την κόπωσιν του προσώπου του. Από την εργασίαν του απουσίαζε συχνά, και προς ένα των συναδέλφων του, όστις τον ηρώτησε πώς ήτο, είπε:

«Δεν είμαι καλά. Ο κόσμος μου φαίνεται στενός, πνίγομαι. Θέλω να τρέχω, να τρέχω».

Και παρακάτω:

«Μα δεν μου λες τι σου ήρθε; Απεφάσισες να πεθάνεις εδώ μέσα; Γιατί είσαι κατάκλειστος; Τι θέλουν αυτά τα μπαούλα πίσω από την πόρτα; Μέρα μεσημέρι είσαι κατάκλειστος και κρεβατωμένος! Είσαι άρρωστος;»

Αντί απαντήσεως ο Παύλος έθηκε τον δάκτυλον επί των χειλέων του και εψιθύρισεν επανειλημμένως: «σουτ!».

Ο Αλκιβιάδης ήρχισε να καταλαμβάνεται υπό δέους.

«Μα δε μου λες είσαι άρρωστος;», επανέλαβε περιάγων το βλέμμα εις το δωμάτιον, όπου τα πάντα ήσαν άνω κάτω.

«Σιωπή και κάθισε».

Ο Αλκιβιάδης εκάθισε.

«Τέλος πάντων», είπε ταπεινώσας την φωνήν, «τι μυστήρια είναι αυτά; Τι σουτ και σουτ; Σε πολιορκούν εδώ μέσα;»

«Ναι».

«Ποίος;»

«Ο Μαύρος Γάτος».

Ο Αλκιβιάδης τον παρετήρησε, προσπαθών να φανεί γελαστός.

«Αστεία είν’ αυτά;», του είπε.

Διά μιας ο Παύλος ανεσηκώθη εξηγριωμένος, με μάτια φλογερά, και εφώναξε, δεικνύων την θύραν:

«Φύγε απ’ εδώ! έξω απ’ εδώ! Ήλθες να γελάσεις με την δυστυχίαν μου! φύγε αμέσως, αμέσως, αμέσως!»

Και επανέλαβεν πλέον ή δεκάκις την τελευταίαν λέξιν, και τόσον δυνατά ώστε επνίγη επιτέλους η φωνή του.

Ο Αλκιβιάδης εσηκώθη έντρομος, κατεχόμενος υπό της ιδιαιτέρας φρίκης την οποίαν προξενούν αι κραυγαί και οι παροξυσμοί των μανιακών. Εν τω μεταξύ δε, η νοικοκυρά ακούσασα τας κραυγάς του Παύλου προσέτρεξεν, ηκούσθη ο θρους των παντουφλών και των φορεμάτων της και ενεφανίσθη η κεφαλή της. Τότε αληθώς εξεμάνη ο Παύλος και η βραχνή φωνή του αντήχησεν ως υλακή μανδροσκύλου:

«Τι θέλεις εδώ εσύ, παλιογυναίκα; Ε! ε! ε!».

Και πηδήσας εκ της κλίνης ήρπασε τον εξάδελφόν του εκ του ώμου και με καταπληκτικήν δύναμιν τον ώθησεν έξω κραυγάζων:

«Έξω! όλοι έξω!»

Κατόπιν έκλεισε με ορμήν την θύραν, την εκλείδωσε, και ο Αλκιβιάδης τον ήκουσε να σύρει όπισθεν αυτής εκ νέου μπαούλα και τραπέζια”.

.

Η Εύη Βογιατζάκη σε ένα εξαιρετικό  άρθρο της στην εφημερίδα «Πατρίς» του Ηρακλείου , γράφει σχετικά:

.

«Η κριτική αναγνώρισε στο «Μαύρο γάτο» του Κονδυλάκη «τη βαριά και υποβλητική ατμόσφαιρα τύπου γκραν – γκινιόλ που συναντάμε σε ανάλογες σελίδες του Πόε», η οποία διαθέτει παρομοίως το «κλίμα της υποβολής» και την «ατμόσφαιρα της «φρίκης» ενώ εκφράζει τις «φοβίες παθολογικών τύπων» (Στεργιόπουλος 1962, 9). Έχοντας ως θέμα του «τις εξαιρέσεις της ανθρώπινης ζωής και της φύσης της», όπως χαρακτηρίζει ο Μπωντλαίρ τον προσανατολισμό της γραφής του Ε. Α. Πόε (Τοντορόφ 1982, 49), το συγκεκριμένο διήγημα του Κονδυλάκη πραγματεύεται τις φοβίες και τις μανίες καταδιώξεως του κεντρικού του ήρωα οι οποίες τον οδηγούν στην αυτοκτονία. Η ψυχοπαθολογία του κεντρικού ήρωα, οι παραισθήσεις και τα συμπτώματά του που παραπέμπουν στο χώρο του φανταστικού».

.

Στο ίδιο διήγημα, που γράφτηκε ενώ είχε ανοίξει το Δρομοκαΐτειο (δημοσιεύτηκε το 1916), ο Κονδυλάκης αναφέρει όσα γνωρίζει για τις ψυχικές διαταραχές, τις προδιαθέσεις, τις προτεινόμενες θεραπείες και περιγράφει δύο επισκέψεις σε νευρολόγο της εποχής ο οποίος χρησιμοποιεί και την ύπνωση ως θεραπευτική μέθοδο. Σε κάποιο σημείο μάλιστα κάνει λόγο για μια μανιακή που είδε στο φρενοκομείο και πιθανότατα να πρόκειται για αληθινή, δική του ανάμνηση, καθώς το αυτοβιογραφικό στοιχείο υπάρχει σχεδόν σε όλα τα έργα του:

.

Και ενώ επηγαίναμεν προς τα πλατανάκια, δεν γνωρίζω πώς εις την φαντασίαν μου ανεφάνη μία μανιακή, την οποίαν είχα ίδει προ καιρού εις το φρενοκομείον και η οποία εφώναζεν εκ του απομονωτηρίου όπου την είχαν κλεισμένην:

«Δολοφόνοι! γιατί μου φαρμακώνετε το παιδί μου;»

.

Στην αυτοκτονία όμως, εκτός απ’ τον Παύλο Δαμουλή, τον ήρωα του διηγήματος για το οποίο κάνω λόγο παραπάνω, οδηγήθηκαν κι άλλοι ήρωες του Κονδυλάκη, όπως ο Μπάρκας στο “Όταν ήμουν δάσκαλος”, εξαιτίας του αδιέξοδου έρωτα του για την Φωτεινή. Εκεί υπονοείται η ψυχική διαταραχή του μοιραίου αυτόχειρα:

«Όλα αυτά ελέχθησαν με τοιαύτην νευρικήν ταχύτητα, ώστε δεν μου έδωσε καιρόν να διαμαρτυρηθώ. Μου έδωκεν όμως καιρόν να μαντεύσω ότι ο άνθρωπος δεν ήτο εντελώς καλά εις την υγείαν του, χωρίς όμως να εννοήσω και τι ακριβώς συνέβαινε».

.

Υπάρχουν όμως και διηγήματα, στα οποία ο Κονδυλάκης προσεγγίζει την τρέλα, με το ιδιαίτερο χιούμορ του. Για παράδειγμα, στη “Μανία Καταδιώξεως”,  όπου ο νευρικός πρωταγωνιστής διατείνεται πως εξαιτίας άλλων έχει εμπλακεί σε 28 δίκες κι αυτός αποτελεί το αθώο θύμα και στο “Πράσινο δενδρί”  όπου περιγράφεται με χιουμοριστικό τρόπο ένας “κατά φαντασίαν ασθενής”.

.

Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο Κονδυλάκης, είτε πιο ηθογραφικός και καταγγελτικός, είτε πιο σαρκαστικός, θεωρώ ότι προσέφερε με το έργο του: Έθιξε σημαντικά προβλήματα της εποχής του που σχετίζονταν με την τρέλα, έφερε σ’ επαφή τους αναγνώστες του με τις επιστημονικές προσεγγίσεις του θέματος, έδειξε τα πρόσωπα πίσω απ’ τις ταμπέλες των τρελών, προσπάθησε αν μη τι άλλο να διαμορφώσει συνειδήσεις σε μια σκοτεινή εποχή, σε μια εποχή που οι ψυχικά πάσχοντες κακοποιούνταν κατ’ εξακολούθηση, που είχαν δαιμονοποιηθεί και εξοστρακιστεί απ’ το κοινωνικό σύνολο. Πως να μην του το αναγνωρίσουμε;

.

Κι εδώ, σ’ αυτό το σημείο, μ’ αυτό τον μικρό επίλογο, ολοκληρώνεται το θέμα μας. Θέλησα μ’ αυτές τις τρεις αναρτήσεις, γράφοντας όσο πιο απλά μπορούσα και αφήνοντας στην άκρη κι αυτή τη φορά πολύπλοκες ορολογίες και βαρύγδουπες επισημάνσεις, να σας δείξω κι αυτή την πτυχή, του αναμφισβήτητα σπουδαίου έργου του. Αξίζει όμως να διαβάσετε κι εσείς τα κείμενα του και θα καταλάβετε περισσότερα για τον Ιωάννη Κονδυλάκη. Προσωπικά, συνεχίζω να μελετώ δικά του χρονογραφήματα και δεν αποκλείεται στο μέλλον να επανέλθω στα γραπτά του.

.

Καλή σας ανάγνωση.

.

.

.

.

.

ΤΙ ΩΡΑΙΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ: Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ – Ανακοίνωση – Κάλεσμα σε ανοιχτή εκδήλωση του Σ.Ε.Ψ.Α.Ε.Κ.Ο.

..

Τι ωραίο πλιάτσικο

..

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΙ ΩΡΑΙΟ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ: Η ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ

Την Τετάρτη 22 Μαίου 2013 και ώρα 5.30μμ στην ΕΣΗΕΑ (3ος Όροφος), Ακαδημίας 20 θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση του Σωματείου Εργαζομένων σε φορείς Ψυχικά Ασθενών και Ευαίσθητων Κοινωνικά Ομάδων με τίτλο «Τι ωραίο πλιάτσικο: Η Ψυχική Υγεία στον καιρό του μνημονίου».

..
Ομιλητές: Αχιλλέας Βασιλικόπουλος – εργαζόμενος Ε.Κ.Ψ.Ψ.Υ. – Από το όραμα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης στο μνημόνιο Αγγελική Συλλιγαρδάκη – Πρόεδρος ΣΕΨΑΕΚΟ – Αντιμέτωποι με 2 εχθρούς: Αγώνες των εργαζόμενων στα χρόνια της κρίσης. Υπάρχει ελπίδα; Εκπρόσωπος του Σωματείου “Αυτοεκπροσώπηση” – Ζώντας με τον κίνδυνο της κατάρρευσης

Παρεμβαίνουν: Χ.Μαντάς – βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Β.Κατριβάνου – βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, εκπρόσωπος ΚΚΕ, Θ.Μεγαλοοικονόμου – Διευθυντής 9ου Ψ.Τ. ΨΝΑ (Δαφνί), Σύλλογος Εργαζόμενων ΟΚΑΝΑ, Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων Ειδικής Αγωγής (ΠΟΜΕΕΑ), Σωματείο Εργαζόμενων ΕΔΡΑΣ, Σωματείο Εργαζόμενων ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙ

..

Σωματείο Εργαζομένων σε φορείς Ψυχικά Ασθενών και Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων (Σ.Ε.Ψ.Α.Ε.Κ.Ο) Διεύθυνση: Ζωοδ. Πηγής 113Β, τηλ. 6977177173, 6978697033, email: psi_somatio@yahoo.gr

..

..

..

..

..

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και Τρανσφοβίας: Παρασκευή 17 Μαΐου2013 – Πρόγραμμα εκδηλώσεων

..

..

Η Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ ( λεσβίες, γκέι, μπάι, τρανσέξουαλ, ίντερσεξ ή κουήρ) Νέων Αθήνας, προσκαλεί όλες και όλους να συμμετάσχουν και φέτος με κάθε τρόπο στον πολύμορφο εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Κατά της Ομοφοβίας και Τρανσφοβίας (International Day Against HOmophobia – Transphobia  I.D.A.HO.), την Παρασκευή 17 Μαΐου 2013 στην Αθήνα.

Εικοσιτρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τις 17 Μαΐου 1990 όταν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αφαίρεσε την ομοφυλοφιλία από τον Διεθνή Κατάλογο Νοσημάτων, και 8 χρόνια από το 2005, όταν η παγκόσμια Λεσβιακή, Ομοφυλοφιλική,  Αμφισεξουαλική, Trans, Intersex και Queer Κοινότητα αποφάσισε με τη Διακήρυξη του Μόντρεαλ τη θεσμοθέτηση της συγκεκριμένης επετείου ως Παγκόσμιας Ημέρας.

Λίγα λόγια για την Ομοφοβία και την Τρανσφοβία.

Επιστημονικά, ως ομοφοβία και τρανσφοβία ορίζονται ένα ευρύ φάσμα από αρνητικά φορτισμένες συμπεριφορές και συναισθήματα εναντίον της ομοφυλοφιλίας γενικότερα, ή και ειδικότερα των ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ή θεωρούνται ως λεσβίες, γκέι, μπάι, τρανσέξουαλ, ίντερσεξ ή κουήρ. Μπορεί να εκδηλωθεί με τις μορφές της αντιπάθειας, της περιφρόνησης, της προκατάληψης, της αποστροφής ή και του μίσους, και συνήθως οφείλεται σε παράλογο φόβο.

Μιλώντας απλούστερα, οι νέες-οι LGBTQ της Αθήνας θα λέγαμε ότι ομοφοβία είναι η έμπρακτη άρνηση μελών ή φορέων του κοινωνικού συνόλου να μας αποδεχτούν, μια άρνηση με την οποία ερχόμαστε αντιμέτωπες-οι ασταμάτητα στην Ελλάδα και την οποία βιώνουμε σε κάθε της μορφή: περιφρόνηση, ειρωνεία, χλευασμός, λεκτική και ψυχολογική τρομοκράτηση, απειλή, εξύβριση και  ξυλοδαρμός είναι μερικές μόνο από τις συμπεριφορές που καλούμαστε να υποστούμε σε καθημερινή βάση.

Επιπλέον η  προσβολή της αξιοπρέπειας μας γίνεται παραπάνω από προφανής μέσα από την άρνηση του κράτους να μας παραχωρήσει ίσα δικαιώματα με τους ετεροφυλόφιλους συμπολίτες μας ενώ »τα μέγιστα φαίνεται να συνδράμουν» σ’αυτή τη ρητορική μίσους η συντριπτική πλειοψηφία των Μέσων Ενημέρωσης από κοινού με τους εκπαιδευτικούς και θρησκευτικούς θεσμούς.

Ωστόσο όλες οι παραπάνω συμπεριφορές βάλλουν κατά του σεξουαλικού μας προσανατολισμού, της έμφυλης ταυτότητάς μας και της έκφρασής της. Πρόκειται για δομικά στοιχεία της προσωπικότητάς μας και δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας αποτελεί απαραβίαστο ανθρώπινο δικαίωμα που κατακτήθηκε με αίμα και θυσίες. Γι” αυτό λοιπόν φέτος ερχόμαστε την ημέρα IDAHO με τις δράσεις μας να μεταδώσουμε το μήνυμα ότι η ομοφοβία δεν είναι μόδα, μιμητισμός ή μηχανική συμπεριφορά, αλλά αντίθετα είναι μια συνειδητή επιλογή – για την ακρίβεια, η πιο λανθασμένη. Εκείνη που οδηγεί στην αδικία και στο αναίτιο μίσος.

Αθήνα, Πέμπτη 16 Μαϊου 2013

..

Πρόγραμμα Δράσεων της Colour Youth –Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας για τη Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και Τρανσφοβίας (I.D.A.H.O)

Παρασκευή 17 Μαϊου – 16.30/ Θέατρο Βικτώρια ( Μαγνησίας 5 & Γ’ Σεπτεμβρίου) 

Εγκαίνια της  έκθεσης αφίσας » Σημείο Αποδοχής» συνδιοργανωμένη από την Colour Youth – Kοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας και την ΕΓΕ ( Ένωση Γραφιστών Ελλάδας). Στην έκθεση θα παρουσιαστούν οι 11 αφίσες που επιλέχθηκαν από συνολικά 106 συμμετοχές (από 68 δημιουργούς) με κεντρική θεματική την αποδοχή των LGBTQ ατόμων. Η επιλογή έγινε από από την κριτική επιτροπή της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας και τη βοηθητική επιτροπή της Colour Youth.

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Απριλίου και οι ώρες επίσκεψεις θα είναι καθημερινά 17. 30 – 20.00 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα της Ένωσης Γραφιστών Ελλάδας (www.gda.gr).

Εδώ μπορείτε να βρείτε το facebook event της έκθεσης https://www.facebook.com/events/155428191296891

Παρασκευή 17 Μαϊου – 20.00 / Καπνικαρέα 

Θέατρο των καταπιεσμένων / forum theatre με θεματική την ομοφοβία και το coming out των LGBTQ ατόμων. Παράλληλα θα μοιραστεί το ενημερωτικό φυλλάδιο της Colour Youth – Κοινότητα LGBTQ Νέων Αθήνας για την φετινή Παγκόσμια Ημέρα κατά της Ομοφοβίας και Τρανσφοβίας με κεντρικό σύνθημα ‘ Η Ομοοφοβία είναι η λάθος επιλογή!’ 

Σάββατο 18 Μαϊου – 12.00 / Θέατρο Βικτώρια ( Μαγνησίας 5 & Γ’ Σεπτεμβρίου) 

Κύκλοι ιστοριών / ‘ Story Circles’ με θεμα το καμιν αουτ των αφηγητριων/αφηγητών στον εαυτο τους, τους γυρω τους και την οικογενεια τους. Επειτα απο την ιστορια ακολουθει συζητηση σε καθε κυκλο. Οι κυκλοι γυρνουν κι ετσι ακουγονται ολες οι ιστοριες των αφηγητριων/αφηγητων αλλα και των ατομων που θελουν να μοιραστουν τις σκεψεις τους μαζι μας. 

Η είσοδος είναι ελεύθερη σε όλες τις εκδηλώσεις. 

..

 

COLOUR YOUTH, KOINOTHTA LGBTQ ΝΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Μαγνησίας 5, Αθήνα Αττικής 11 251 . Τηλ. 697-5730894 (Υπεύθυνη Επικοινωνίας κ. Έλενα Διαμαντοπούλου).

info@colouryouth.gr . www.colouryouth.gr .

http://www.facebook.com/lgbtq.youth.community.of.athens

twitter.com/colouryouth

youtube.com/colouryouthgr

..

..

..

..

..

3ο Φεστιβάλ Προσβασιμότητας – 22 Μαΐου στα γρασίδια της Φιλοσοφικής του Α.Π.Θ.

..

PPROSVASIMOTHTA..

..

..

..

..

Φεστιβάλ «λάμψη» – Γιατί ο καρκίνος της παιδικής ηλικίας μπορεί να ιαθεί

..

ΛΑΜΨΗ2013..

..

To αισιόδοξο μήνυμα ότι ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί δίνουν οι διοργανωτές του «Φεστιβάλ Λάμψης», που θα πραγματοποιηθεί σήμεραστις 17.00, στον αίθριο χώρο μεταξύ της Φιλοσοφικής και της Νομικής Σχολής.

 

«Είναι ιατρικά αποδεδειγμένο ότι το 80% των παιδιών με λευχαιμία θεραπεύονται. Η ιατρική επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ. Αυτό θα πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. Θέλουμε να δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα στους γονείς που έχουν παιδιά με καρκίνο αλλά και τα ενημερώσουμε τον κόσμο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτοί οι γονείς.

 

Επειδή οι θεραπείες είναι μακροχρόνιες ο ένας από τους δυο γονείς πρέπει να αφήσει τη δουλειά του αλλά και τα άλλα του παιδιά για να ασχοληθεί με το άρρωστο παιδί. Κοντά στους γονείς αυτούς βρίσκεται ο Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματικές Ασθένειες Βόρειας Ελλάδας «Λάμψη» παρέχοντας υποστήριξη και εξασφαλίζοντάς τους φιλοξενία σε ξενώνες όσο διαρκούν οι θεραπείες» αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ψυχολόγος του Συλλόγου “Λάμψη”, Χάρης Παπαπέτρου.

 

Να σημειωθεί ότι από το 2005 ο Σύλλογος «Λάμψη», συνεργάζεται με το τμήμα Ψυχολογίας του ΑΠΘ, με στόχο την υποστήριξη των παιδιών που νοσηλεύονται στις παιδοογκολογικές κλινικές της Θεσσαλονίκης.

 

«Στο πλαίσιο αυτής της δράσης οι εθελοντές φοιτητές του ΑΠΘ σε συνεργασία με τον Σύλλογο “Λάμψη” διοργανώνουν, στις 23 Μαΐου φεστιβάλ, με τίτλο “Φεστιβάλ Λάμψης-Γιατί ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί”. Στόχος είναι η ενημέρωση της πανεπιστημιακής κοινότητας, σε θέματα του παιδικού καρκίνου και η διάχυση της δράσης μας στους χώρους του πανεπιστημίου. Ελπίζουμε έτσι να δώσουμε ένα άλλο παράδειγμα για το πώς θα μπορούσαν να υποστηρίζονται τα παιδιά και οι οικογένειές τους, πέρα από την κυρίαρχη φιλανθρωπική λογική των ημερών μας» προσθέτει ο κ.Παπαπέτρου.

 

Το πρόγραμμα του «Φεστιβάλ Λάμψης» περιλαμβάνει : 17:00-20:00 λειτουργία παιδότοπου με πολλά ομαδικά παιγνίδια, 20-00-21:00 συζήτηση-ομιλία με θέμα «Αλήθειες για τον παιδικό καρκίνο» και 21:00 συναυλία.

 

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

 

Πηγή
..

..

..

 

Πανελλήνια Φοιτητική Εβδομάδα Εθελοντικής Αιμοδοσίας – 30 Μαΐου στην αίθουσα τελετών του Α.Π.Θ.

..

afisa aimodosi_θεσσαλονίκη..

..

..

..

..

..

..