Η επόμενη συνάντηση/συνέλευση της Πρωτοβουλίας ‘Ψ’, την Παρασκευή, 8/11/19, ώρα 20.00

Η επόμενη συνάντηση/συνέλευση της «Πρωτοβουλίας για 
ένα Πολύμορφο Κίνημα στην Ψυχική Υγεία» θα γίνει την 
Παρασκευή, 8/11/19, ώρα 20.00, στο χώρο της οδού 
Μπόταση 11 (1ος όροφος).

Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι :
-τα σχετικά με τη μετάβαση στο νέο χώρο, στον οποίο από 
εδώ και πέρα θα λειτουργεί η Πρωτοβουλία ‘Ψ’, από κοινού 
με το Δίκτυο Hearing Voices Αθήνας,

-ζητήματα λειτουργίας της Πρωτοβουλίας ‘Ψ’, πάνω στα 
οποία έχει ήδη ξεκινήσει η συζήτηση και

-τρέχουσες εξελίξεις στο χώρο της Ψυχικής Υγείας.


ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ 
ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ