Η επόμενη συνάντηση/συνέλευση της Πρωτοβουλίας ‘Ψ’ την Παρασκευή, 11/10/2019, ώρα 20.00 μ.μ.

Η επόμενη συνάντηση/συνέλευση της «Πρωτοβουλίας για ένα Πολύμορφο Κίνημα στην Ψυχική Υγεία» θα γίνει την Παρασκευή, 11/10/19, ώρα 20.00, στο χώρο της οδού Μπόταση 11 (1ος όροφος).

    Μεταξύ των θεμάτων που θα συζητηθούν θα είναι:
-η αναζήτηση χώρου για τις συναντήσεις, εκδηλώσεις κλπ της Πρωτοβουλίας, 
-ζητήματα που παραμένουν ακόμη ανοικτά στο κείμενο «αρχών και λειτουργίας της Πρωτοβουλίας (το οποίο έχει κοινοποιηθεί σε όλες και όλους), 
-οι «εκπαιδευτικές συναντήσεις» της Πρωτοβουλίας,
-ο χαρακτήρας «εκπαιδευτικών προγραμμάτων», όπως αυτός του ΕΠΙΨΥ, για την αποκαλούμενη «έγκαιρη παρέμβαση στην ψύχωση», 
-ζητήματα απολύσεων από ΜΚΟ ψυχικής υγείας κλπ, λόγω «μη συμμόρφωσης στις ιδρυματικές υποδείξεις» των αφεντικών και 
-οι όποιες τρέχουσες εξελίξεις στην ψυχική υγεία.      

.

Καλούμε όλες και όλους να πάρουν μέρος σ’ αυτή τη συνέλευση.  

.  

   

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΠΟΛΥΜΟΡΦΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

.

.