«Ρωγμές, Ρήγματα και Αντιστάσεις στην Κυρίαρχη Ψυχιατρική» του Θ. Μεγαλοοικονόμου: Βιβλιοπαρουσίαση στο «Μπερντέ» – Σάββατο 25 Ιανουαρίου στις 19.00 μ.μ.