Κ ω σ τ ή ς (COSTIS): Διπλός κατάλογος από τη Roma Gallery


Ο διπλός κατάλογος του Κ ω σ τ ή εκδόθηκε από τη ROMA GALLERY με αφορμή τις ατομικές εκθέσεις του, «Ο κόκκινος τρελός του Ονειροδρόμιου και άλλα έργα της περιόδου 1968-1975» το 2020 και «αγώγιμο <=> μη αγώγιμο», στη Roma Gallery.