Οι ψυχικά πάσχοντες στα χρονογραφήματα και στο λογοτεχνικό έργο του Ι. Κονδυλάκη – Μέρος ΙΙ

.

*Συνέχεια από εδώ.

.

Οι αναφορές του Κονδυλάκη στους ψυχικά πάσχοντες, συνεχίζονται και στους “Άθλιους των Αθηνών”.

Το ηθογραφικό αυτό μυθιστόρημα, δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά σε συνέχειες (από την 1η Ιουνίου ως τις 5 Νοεμβρίου 1894), στην εφημερίδα «Εστία».

Ο συγγραφέας δεν το υπέγραφε με το αληθινό του όνομα, αλλά με το ψευδώνυμο Βαρδής Γύπαρης και διαφημίστηκε ως το «το πρώτον εικονογραφημένον ελληνικόν μυθιστόρημα». 

Το έργο,  θα μπορούσε να χαρακτηριστεί νατουραλιστικό. Είναι σαφές από τον τίτλο, πως ο Κονδυλάκης είχε επηρεαστεί από τους «Αθλίους» του Victor Hugo, αλλά και από τους υπόλοιπους εκπροσώπους του γαλλικού νατουραλισμού.

Σ’ αυτό το μυθιστόρημα λοιπόν (που μπορείτε να διαβάσετε εδώ),  η Μαριώρα Λορέντζου, η κεντρική ηρωίδα του (μια δεκαεξάχρονη δηλαδή κοπέλα από την Τήνο, η οποία έρχεται στην Αθήνα για να εργαστεί και με αυτό τον τρόπο να εξοικονομήσει τα απαραίτητα χρήματα για την προίκα της), καταλήγει στο Φρενοκομείο της Κέρκυρας, όταν ο Αριστοτέλης ή Λαχταράκης, με τον οποίο εν αγνοία της συζούσε χωρίς να έχουν αληθινά παντρευτεί, βάζει κάποιον να κλέψει την κόρη τους.

Οι ιατροί διέγνωσαν μελαγχολίαν εκ μεγάλης μητρικής λύπης και άλλων ηθικών διαταραχών, αλλά χωρίς οργανικάς αλλοιώσεις, και ήλπισαν ότι θα θεραπεύετο”.

Πράγματι έτσι γίνεται στο τέλος, αφού η Μαριώρα καταφέρνει να επιστρέψει στην γενέτειρα της Τήνο, μετά από πολλά χρόνια (διότι το μέχρι Κερκύρας ταξίδιον απήτει σημαντικά έξοδα κι αυτοί ήσαν φτωχοί άνθρωποι), χάρη στο ενδιαφέρον του αδερφού της. Εκεί συνάντησε κι αναγνώρισε την κόρη της και απέκτησε πλήρη την ψυχικήν υγείαν.

Ο Κονδυλάκης αναφέρει ότι οι συντοπίτες της απέδωσαν την θεραπεία της στην θεϊκή παρέμβαση, μιας και επίστευον άλλωστε ότι κατά τοιούτων νοσημάτων ουδέν δύναται η ανθρώπινη επιστήμη. Η μόνη δυνάμενη να της αποδώσει το λογικότης ήτο η εξ ύψους βοήθεια.

Ο έτερος πρωταγωνιστής της ίδιας ιστορίας, Αριστοτέλης ή Λαχταράκης, όταν παράφρονας πλέον τριγυρνά στα Χαυτεία (διασταύρωση Αιόλου και Σταδίου) , τυγχάνει σκληρότατης αντιμετώπισης και χλευασμού:

(…) Του κατάφερον βροντερούς κολάφους επί του πίλου..(..) Ο αμαξηλάτης τον ώθησε και εκυλίσθη εις τον βόρβορον της οδού. Ενώ δε προσεπάθη να ανεγερθή, εις υπηρέτης καφενείου σπεύσας εκκένωσεν επ’ αυτού ολόκληρον τενεκέ νερού. Τότε πλέον εξεκαρδίσθησαν γελώντες όλοι οι θεαταί, πλην του Χαρίλαου, όστις πλησιάσας ένα των κλητήρων του είπε μετ’ αγανακτήσεως:

-Βρε αδερφέ δεν γλυτώνετε αυτόν τον δυστυχή άνθρωπον απ’ τους κανιβάλλους;.”

Ο κλητήρ εστράφη και τον παρετήρησε μετ’ εκπλήξεως. Και αν δεν τον έβλεπε καλοφορεμένον, ίσως δεν θα αρκείτο εις την απάντησιν την οποία του απεύθυνε.

-Και τι με μέλλει ‘μένα; Μήπως μ’ ‘έβαλαν να φυλλάω τους μουρλούς; Αυτός τα θέλει και τα παθαίνει. Πρέπει να του βάλουμ’ ένα κλητήρα από κοντά να τον φυλάη!

Ενώ προσεπάθει να εγερθή, βλασθημών, ο υιός του Βουνέκα, του έριψαν φούκτα αλεύρου, όπως δε ήτο κάθιγρος, μετεμορφώθη εις πουδραρισμένον παλιάτσον”.

Κι εντέλει ο κλητήρας που αναφέρεται παραπάνω συνέλαβε τον Αριστοτέλη και ξυλοφορτώνοντας τον όπως συνηθιζόταν, τον πήγε ..στη φυλακή, για να βρει ο κόσμος την ησυχία του. Το τέλος του ήρωα αυτού, όπως ίσως υποθέτετε, ήταν ανάλογο του βίου του.

Αυτός εκοιμάτο εις μίαν τρύπαν εις την βάσιν της Ακροπόλεως πλησίον του σπηλαίου του Ασκληπιού. Αλλά εκείνοι που διασκέδαζον με την αθλιότητα του εις τους δρόμους δεν τον άφιναν ήσυχον και εις αυτήν την τρύπαν και επήγαιναν επίτηδες αστείοι των καφενείων διά να του ταράξουν τον ύπνον και να γελούν με την μανίαν, η οποία τον κατελάμβανε. Μίαν φοράν παραδείγματον χάριν επήγαν την νύκτα και τον εκούρεψαν διά της βίας. Άλλην φορά τον εκύλισαν κάτω από τον κρημνόν και τον αφήκαν ημιθανή, μέσα στα μάρμαρα, άλλοτε του ήρπαζαν τα ενδύματα του και τον ηνάγκαζαν να κατεβαίνη ημίγυμνος εις την πόλιν, και τέλος πάντων ούτε την ημέρα ούτε την νύκτα τον άφηναν ήσυχον και κανείς δεν τον επροστάτευεν. Εξ εναντίας οσάκις τον εβασάνιζον και αναστάτωνε τον κόσμο με τις φωνές και τα πετροβολήματα, αυτόν συνελάμβανε η αστυνομία και τον έκλειεν εις το κρατητήριον.

-Και εγώ είδα μία τοιαύτην σκηνήν. Η αστυνομία, φαίνεται, θεωρεί τους τρελλούς ως όντα προορισμένα διά να ξεθυμαίνη επάνω των η αγριότης των μη τρελλών και τοις απαγορεύει την άμυναν, η οποία δεν απαγορεύεται και εις αυτούς τους ταύρους των ταυρομαχιών.

(…) Οι σκύλοι ζουν πολύ ησυχώτερα από τους δυστυχείς ανθρώπους τους οποίους η παραφροσύνη παραδίδει εις την διάκρισην των άλλων ανθρώπων.

Αλλά ας είναι.. ο δυστυχής Λαχταράκης λοιπόν ευρέθη χτες τα μεσάνυχτα νεκρός έξω από την τρύπαν εις την οποία εκοιμάτο. Είχε κοιμηθή φαίνεται, μεθυσμένος, όπως συνήθως. Ενώ δε εκοιμάτο, επήγαν οι αγριάνθρωποι κι έβαλαν φωτιά εις τας εφημερίδας, οι οποίαι του εχρησίμευον ως στρωμνή. Από τας εφημερίδας η φωτιά μετεδόθη εις τα κουρελιασμένα φορέματά του. Και ο δυστυχής Λαχταράκης εξύπνησε εν μέσω φλογών. Και τα κραυγάς του ήκουσεν ο φύλαξ, ο οποίος κοιμάται εις ένα παράπηγμα, ολίγον παρακάτω. Αλλ’ εως ότου πάη, ο Λαχταράκης είχε ψήθη κυριολεκτικώς” (σελ. 237).

Όσα περιγράφει γλαφυρά ο Ιωάννης Κονδυλάκης στα αποσπάσματα που διαβάσατε, συνέβαιναν καθημερινά τότε στους δρόμους της πρωτεύουσας. Οι ψυχικά πάσχοντες ήταν μόνιμα θύματα βίας, υφίσταντο λογής λογής εξευτελισμούς απ’ όσους ‘διασκέδαζαν’ εις βάρος τους, κατέληγαν συχνά στα υπόγεια κρατητήρια και σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούνταν στην αυτοκτονία μην αντέχοντας άλλο τα καθημερινά μαρτύρια.

Στο χρονογράφημα του «Μια τρελλή», που δημοσιεύτηκε στις 26 Φεβρουαρίου του 1901  στην εφημερίδα «Εμπρός», γράφει για τα συνεχιζόμενα μαρτύρια των ψυχικά πασχόντων και για τη συμμετοχή των αστυνομικών στη διαπόμπευση τους:

Το κακόν όμως είνε ότι (..) δεν αισθάνονται όλοι οίκτον και συμπάθειαν προς τους ανθρώπους τούτους. Τινές εξ’ ημών εβρίσκουν εξαιρετικήν τέρψιν να τους βασανίζουν, να τους αποτρελλαίνουν, να εξάπτουν το ήρεμον παραλήρημά των εις μανίαν. Και κατά της ανάνδρου ταύτης θηριωδίας ουδείς τους προστατεύει. Οι αστυφύλακες γελούν και αυτοί, όταν βλέπουν την χυδαίαν αγριότητα να παίζη τους παράφρονας, οίτινες ρίπτονται εις τας οδούς, ως ερρίπτονται εν Ρώμη οι κατάδικοι και οι δούλοι εις το θηριοτροφείον, διά να διασκεδάση το πλήθος. Είνε ως έξω του νόμου, ως επικηρυγμένοι, οι άθλιοι ούτοι, καθ’ ών πας τις δύναται να κακουργήση.

Στις 27 Ιανουαρίου 1910, στο χρονογράφημα του “Ζητήματα Τρελλών”, αναμοχλεύει εκ νέου το θέμα και πηγαίνοντας ένα βήμα πιο πέρα, δεν υπαινίσσεται πλέον αλλά προτείνει καθαρά να υπάρξει μέριμνα εκ μέρους της Πολιτείας:

Όχι ολίγοι παράφρονες περιφέρονται ελεύθεροι. Μεταξύ δε τούτων θα είνε βεβαίως και επικίνδυνοι. Αλλά και όσοι δεν είνε επικίνδυνοι δύνανται να γίνουν ένεκα της βαρβαρότητος μεθ’ ης τους μεταχειρίζονται οι υγιείς, χωρίς κανείς να τους προστατεύη. Αν ελαμβάνετο δημοσία μέριμνα περί των δυστυχών τούτων, όχι μόνον θα εξέλιπεν εις κίνδυνος, αλλά και θα έπαυον τα φρικτά θεάματα των βασανιζομένων προς διασκέδασιν τρελλών, τα οποία δίδουν την χείριστην ιδέαν περί των ηθών και του ανθρωπισμού μας.

Πολλοί ακόμα πεζογράφοι της εποχής έχουν καταγράψει ανάλογες ζοφερές σκηνές χλεύης και βασανιστηρίων. Κι όσοι ενδιαφέρεστε περισσότερο για το θέμα, αξίζει να διαβάσετε αυτή τη σχετική εργασία.


Σε μένα πάντως οι παραπάνω περιγραφές έφεραν στο μυαλό αυτούς τους στίχους:

.

Τα παιδιά κάτω στον κάμπο
κυνηγούν έναν τρελό
τον επνίγουν με τα χέρια
και τον καίνε στον γιαλό”.

Μουσική-Στίχοι: Μάνος Χατζιδάκις

.

.

(συνεχίζεται εδώ)

.

.

.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕΧΡΙ ΘΑΝΑΤΟΥ – Κείμενο-παρέμβαση για την σεξουαλική κακοποίηση γυναίκας τροφίμου στο Δαφνί

..

..

Θεραπεία μέχρι Θανάτου

..

Μάθαμε ότι στο Δαφνί – γνωστός χώρος βασανιστηρίων και ηθελημένου πόνου – διαπράχτηκε σεξουαλική κακοποίηση γυναίκας τροφίμου από νοσηλευτή-προστάτη.

Αν οι γυναίκες σήμερα «απολαμβάνουν» τη σεξουαλική τους ελευθερία με το φόβο πάντα μήπως τις ακολουθεί κάποιος όταν γυρίζουν το βράδυ στο σπίτι τους, αν το 72% των γυναικών κακοποιήθηκαν κάποια στιγμή της ζωής τους από συγγενή, φίλο ή περαστικό τι να πούμε για τον βιασμό τροφίμου ψυχιατρικής κλινικής;

Το όλο θέμα παραλίγο να αποσιωπηθεί, εντός των τειχών. Κι αυτό γιατί κανείς δεν πίστεψε την κοπέλα. Αν μια γυναίκα κοινοποιήσει τον βιασμό της θα θεωρηθεί πουτάνα ή ψεύτρα. Αν μια γυναίκα με ψυχική εμπειρία βιαστεί, κανείς δε θα την πιστέψει, ο βιασμός της θα θεωρηθεί φαντασίωση ή παραλήρημα και θα τιμωρηθεί με καθήλωση ή αλόγιστη χρήση νόμιμων ψυχοτρόπων ουσιών. Ευτυχώς υπήρξαν αδιάψευστα σημάδια και έτσι έγινε ιατροδικαστική εξέταση που ευτυχώς η κοπέλα μπόρεσε και άντεξε. Ο δράστης ομολόγησε την πράξη του, πέρασε αυτόφωρο και τέθηκε σε διαθεσιμότητα.

Αλλά από που να αρχίσεις και που να τελειώσεις. Άνδρας πέθανε ακούσια από πυρκαγιά στο κρεβάτι της καθήλωσης στο Ψυχιατρείο της Τρίπολης.

Όταν οι περισσότερες γυναίκες ζουν όλη τους τη ζωή με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο, τι να πουν οι γυναίκες που διαγνώστηκαν «ψυχασθενής». Ανασαίνουν ή μήπως και αυτό είναι ένα θαύμα; Το σίγουρο είναι ότι δε μας παίρνουν στα σοβαρά. Απαξίωση ή φόβος; Φόβος να πλησιάσεις το έτερο, όταν μάλιστα αυτό το έτερο έχει διαγνωστεί «ψυχωσική», «καταθλιπτική», «μανιακή», «υπομανιακή» κτλ.

Ας γυρίσουμε στη γυναίκα-τρόφιμο και στον άντρα που πέθανε από πυρκαγιά. Ο εφιάλτης συνεχίζεται για την μεν, το τραγικό τέλος ήρθε για τον δε. Παραδείγματα μέσα σε ένα περιβάλλον που θυμίζει ταινία splatter.

Μήπως ο κύριος νοσηλευτής πήρε το ρόλο του πολύ «προσωπικά»; Μήπως θεώρησε ότι μια «κοντινότερη» επαφή με την γυναίκα καλύπτει πλήρως το ρόλο του νοσηλευτή-προστάτη-θεραπευτή; Και έτσι θα έβρισκε η τρόφιμος την υγεία της;

Ή μήπως ήταν σίγουρος ότι η κοπέλα τελείως ευάλωτη λόγω της κατάστασής της ήταν ολόκληρη απροστάτευτη στις ορέξεις του;

Ή μήπως ήταν σίγουρος ότι την επόμενη μέρα θα την έβγαζε καθαρή λέγοντας ότι αυτή είναι η αρρώστια της; Ότι νομίζει ότι την βιάζουν δηλαδή; Και φυσικά ούτε γάτα ούτε ζημιά.

Ή μήπως οι κ.κ. ψυχίατροι και νοσηλευτές είναι σίγουροι ότι η ωμή και απροκάλυπτη βία της καθήλωσης είναι μια πολύ ωραία θεραπεία και την χρησιμοποιούν με τέτοια συχνότητα και μέχρι θανάτου;

Τώρα η ταινία splatter έχει μεσαιωνικό εσάνς.

Όλα αυτά τα θεωρούμε μέρος ενός μεγαλύτερου και ακόμα μεγαλύτερου εγκλήματος που τελείται εις βάρος των ζωών μας στο όνομα της «υγείας»

Αν οι προστάτες μας μας θεραπεύουν μέχρι θανάτου και εξευτελισμού, τότε ποιος θα μας προστατέψει από τους προστάτες μας;

..

..

Ομάδα Αυτοβοήθειας Ατόμων με Ψυχική Εμπειρία Χανίων

Πανελλήνια Επιτροπή (πρώην) Χρηστών και Επιζώντων της Ψυχιατρικής

..

..

..

..

..

Ζήτημα επιβίωσης του «Χατζηπατέρειου» Κ. Α. Σ. Π.

..

..

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

..

Το «Χατζηπατέρειο» Κέντρο Αποκατάστασης Σπαστικών Παιδιών  ( Κ.Α.Σ.Π.), πρόγραμμα του Ιδρύματος Κοινωνικής Εργασίας (Ι.Κ.Ε.) που είναι κοινωφελής μη κερδοσκοπικός οργανισμός, βρίσκεται στη Μεταμόρφωση Αττικής, (Πλούτωνος και Ηροδότου 1) . Εξυπηρετεί ετησίως περίπου 80 παιδιά με εγκεφαλική παράλυση, νοητική υστέρηση, αυτισμό, σύνδρομα και μεταβολικά νοσήματα από όλη την Ελλάδα, ηλικίας από μηνών έως 12 ετών.
..
Στα 40 χρόνια της λειτουργίας του, έχουν ωφεληθεί των υπηρεσιών του περισσότερα από 1.700 παιδιά, με μέσο χρόνο παραμονής στο Κέντρο τα τέσσερα χρόνια.
..
Στην προσπάθειά μας να προσφέρουμε στα παιδιά μας ολιστική προσέγγιση αποκατάστασης,  παρέχουμε:
..
 •  Ιατρική παρακολούθηση
 •  Προσχολική ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε οργανωμένη τάξη
 •  Φυσιοθεραπεία
 •  Εργοθεραπεία
 •  Λογοθεραπεία
 •  Ψυχολογική εκτίμηση
 •  Κοινωνική και Ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια
 • Εναλλακτικές θεραπευτικές παρεμβάσεις, όπως μουσικοθεραπεία και θεραπευτική ιππασία
 •  Πρόγραμμα εξ αποστάσεως παροχής υπηρεσιών, μέσω τηλεδιάσκεψης, με τον διακριτικό τίτλο Τηλε-ΚΑΣΠ για παιδιά απομακρυσμένων περιοχών
 • Κάλυψη του κόστους φοίτησης απόρων παιδιών με εγκεφαλική παράλυση και συνοδά προβλήματα μέσω του Προγράμματος Νιάρχος και Υποτροφιών του Ιδρύματος
 •  Συμβουλευτική στήριξη και ενδυνάμωση ανέργων γονέων παιδιών που φοιτούν στο Κ.Α.Σ.Π.
 •  Δανεισμό Θεραπευτικών Βοηθημάτων
Επίσης στο χώρο μας λειτουργεί και Εργαστήρι Ανάλυσης Βάδισης
..
..
Πηγές χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση  του Κέντρου, προέρχεται  από:
α) Κρατική επιχορήγηση, μέσω της Περιφέρειας Αττικής
β) ΕΟΠΥΥ,  λοιπά ταμεία υγείας και άλλες Δημόσιες πηγές
γ) Ευρωπαϊκούς πόρους (συγχρηματοδοτούμενα έργα)
δ) Δωρεές ιδιωτών και λοιπών φορέων.
..
Με την παρούσα επιστολή εμείς οι εργαζόμενοι του Χατζηπατέρειου, θέλουμε να σας ενημερώσουμε ότι το προσωπικό διανύει πλέον τον έβδομο μήνα μη καταβολής των δεδουλευμένων του. Αυτό οφείλεται στη συνεχόμενη μείωση και καθυστέρηση του ποσού της  Κρατική επιχορήγησης, μέσω της Περιφέρειας Αττικής, του ΕΟΠΥΥ,  των λοιπών ταμείων υγείας, καθώς και στην αδυναμία εύρεσης εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης από την Διοίκηση.
..

Ωστόσο μέχρι τώρα οι εργαζόμενοι παραμένουμε στις θέσεις μας, συνεχίζοντας να παρέχουμε με συνέπεια και αξιοπρέπεια σύνθετες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς την ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού που εξυπηρετούμε. Το έργο μας απαιτεί, απόθεμα ψυχικών δυνάμεων, συναισθηματική ηρεμία και ισορροπία τα οποία σαφώς δεν διασφαλίζονται.
..
Η οικονομική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει κάνοντας υπομονή όλους αυτούς τους μήνες έχει επηρεάσει δραματικά τη δυνατότητα επιβίωσης των 24 εργαζομένων και των οικογενειών τους. Αδυνατούμε να ανταπεξέλθουμε πλέον ακόμα και στις πιο απλές υποχρεώσεις μας όπως: έξοδα κίνησης προς και από τον χώρο εργασίας, κάλυψη βασικών αναγκών των οικογενειών μας και κάλυψη των οικονομικών μας υποχρεώσεων απέναντι σε τράπεζες, δημόσιους φορείς και άλλα.
..
Με το παραπάνω Δελτίο Τύπου οι εργαζόμενοι του Χατζηπατέρειου ΚΑΣΠ, γνωστοποιούμε την δεινή οικονομική και ψυχική κατάσταση στην οποία έχουμε περιέλθει, προσπαθώντας να συνεχίσουμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες στα παιδιά και τις οικογένειες που μας έχουν ανάγκη. Ελπίζουμε ότι με την παραπάνω κοινοποίηση θα πετύχουμε την ενεργοποίηση όσων οφείλουν να διασφαλίσουν τη συνέχιση του έργου μας.»
..

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

 • ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ ΜΑΣ
 •  ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
 •  ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΒΙΩΣΙΜΟΣ Ο ΧΩΡΟΣ ΜΑΣ

..

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
..
..
..
..
*Αναδημοσίευση από εδώ.
..
..
..

Χατζηπατέρειο Ίδρυμα”: Μια “φωλιά” για παιδιά με αναπηρία!

Συντάκτης: Λιάνα Γεωργουλοπούλου, 24/02/2013

«Χατζηπατέρειο Ίδρυμα»: Μια «φωλιά» για παιδιά με αναπηρία!

Περίπου 50 παιδιά με αναπηρία ζωγραφίζουν με γυμνά χέρια, πηγαίνουν εκδρομές στο Πλανητάριο και μαθαίνουν πώς να αυτοεξυπηρετούνται! Το «Χατζηπατέρειο» ίδρυμα, σαν ένα διαφορετικό νηπιαγωγείο, «ανοίγει» την αγκαλιά του σε παιδιά από 0 έως 12 χρονών με εγκεφαλική παράλυση, κινητικά προβλήματα και πολυαναπηρίες. Το κουδούνι «χτυπάει»… και αρχίζουν τα μαθήματα των παιδιών από ειδικούς παιδαγωγούς από τις 8μιση μέχρι τη 1 η ώρα, ενώ λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές και ψυχολόγοι αναλαμβάνουν τις θεραπείες τους. Η Όλγα Λεβέντη, διευθύντρια κοινωνικών υπηρεσιών του «Χατζηπατέρειου» και η Μαρία Μπαράκου, ειδική παιδαγωγός, μιλούν στο flowmagazine.gr για τις υπηρεσίες και την αγάπη που προσφέρουν στα παιδιά…

«Μερικά παιδάκια δεν μπορούν να καλύψουν ούτε τις “αυτονόητες” ανάγκες τους. Δεν μπορούν να σου πουν ότι π.χ. διψάνε ή πεινάνε. Όταν, όμως, τους δώσεις νερό, σου χαμογελούν και σε κοιτάνε μέσα στα μάτια, σαν να λένε: ”Ευχαριστώ”», ισχυρίζεται η παιδαγωγός στο «Χατζηπατέρειο» στο flowmagazine.gr.

«Χατζηπατέρειο Ίδρυμα»: Μια «φωλιά» για παιδιά με αναπηρία!

Το «Χατζηπατέρειο» ως ένα ευαισθητοποιημένο «σχολείο»…

Πολλές φορές, εκτός από την ειδική αγωγή, οι παιδαγωγοί προσπαθούν να κοινωνικοποιήσουν  τα παιδιά, διοργανώνοντας εκδρομές σε πάρκα ή ακόμα και στο σούπερ-μαρκετ και τη λαϊκή, ώστε να έρθουν σε επαφή με καθημερινά μέρη. Σύμφωνα με την κ. Λεβέντη, μετά την επίσκεψη στη λαϊκή, τα παιδιά βοηθούν στο μάθημα μαγειρικής και φτιάχνουν μαρμελάδες και γλυκά. «…υπάρχουν περιπτώσεις παιδιών που μετά από λίγο καιρό στο κέντρο κατάφεραν να περπατήσουν ή να οριοθετήσουν τη συμπεριφορά τους. Η ζωή της οικογένειας στο σπίτι άλλαξε εντελώς. Μερικά έχουν καταφέρει να μιλήσουν ή ακόμα και να αυτοεξυπηρετηθούν», συνεχίζει στο flowmagazine.gr.

Τα παιδιά, είτε αρχίζουν να χρησιμοποιούν τα χέρια τους μέσα από παιχνίδια με κουτάκια και μαθαίνουν τα χρώματα και τα ζώα, είτε φτιάχνουν χειροτεχνίες και κάρτες. Βέβαια, μερικά παιδιά δεν μπορούν να πιάσουν ούτε το πινέλο, με αποτέλεσμα να αφήνουν το δικό τους «αποτύπωμα» πάνω στη ζωγραφιά… Στα διαλείμματα, είναι ενωμένα σαν καμία άλλη τάξη, αναζητώντας μια αγκαλιά, ένα χάδι. Σύμφωνα με τη  Μαρία Μπαράκου, παιδαγωγό στο «Χατζηπατέρειο», η συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών με νοητικά προβλήματα είναι αναπτυγμένη περισσότερο από τον καθένα. «Θυμάμαι μια ημέρα που «χάθηκε» ξαφνικά από τη ζωή ένα κοριτσάκι. Ο φίλος της με ρωτούσε κάθε μέρα , μέχρι που του είπα ότι «μας κοιτάει από ψηλά». Τότε, με έβγαλε στο προαύλιο για να του δείξω που ακριβώς βρίσκεται στον ουρανό», συνεχίζει στο flowmagazine.gr.

«Χατζηπατέρειο Ίδρυμα»: Μια «φωλιά» για παιδιά με αναπηρία!

Γιατροί βρίσκονται δίπλα στα παιδιά… για κάθε ανάγκη!

Πέρα από τις σπάνιες παθήσεις, τα περισσότερα παιδιά στο «Χατζηπατέρειο» έχουν βλάβη στον εγκέφαλο και αντιμετωπίζουν προβλήματα στην κίνηση, την ομιλία, τις αισθήσεις και τη νοημοσύνη. Δίπλα τους βρίσκεται ένα εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό από παιδιάτρους, παιδονευρολόγους, ορθοπεδικούς, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπετές κ.α. Παράλληλα, το κέντρο προχωρά και σε εναλλακτικές θεραπευτικές τεχνικές, όπως είναι η θεραπευτική ιππασία, που βελτιώνει την κίνηση του παιδιού και η μουσικοθεραπεία που αναπτύσσει το αίσθημα της ομαδικότητας.

Για όσες οικογένειες βρίσκονται στην επαρχία ή σε απομακρυσμένες περιοχές, το πρόγραμμα τηλε-υποστήριξης του κέντρου… τους «λύνει» τα χέρια. Από το 2003, η υπηρεσία προσφέρει πρακτικές συμβουλές φυσικοθεραπείας και λογοθεραπείας μέσα από τη διαδικτυακή επικοινωνία των γονιών με ειδικούς του κέντρου. Εντελώς δωρεάν, οι γονείς μπορούν με την επίβλεψη του θεραπευτή να κάνουν τις απαραίτητες ασκήσεις στο παιδί τους. Όπως δηλώνει η Όλγα Λεβέντη, διευθύντρια κοινωνικών υπηρεσιών του κέντρου στο flowmagazine.gr: «Μπορεί η εγκεφαλική παράλυση να μην θεραπεύεται, αλλά η συντήρηση είναι απαραίτητη. Μόνο έτσι θα μπορέσουν να αποφευχθούν παραμορφώσεις και να προσπαθήσουν τα παιδιά να σταθούν όρθια».

«Χατζηπατέρειο Ίδρυμα»: Μια «φωλιά» για παιδιά με αναπηρία!

Χαρακτηριστικό αποτελεί το γεγονός, ότι η φροντίδα των παιδιών καλύπτεται μέσα από τα ταμεία νοσηλείας των οικογενειών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι ανασφάλιστες οικογένειες μένουν χωρίς στήριξη. Πιο συγκεκριμένα, εδώ και δυο χρόνια, το ίδρυμα Σταύρος Νίαρχος καλύπτει τις ανάγκες αυτών των παιδιών, στηρίζοντας τους άνεργους γονείς και προσφέροντας διάφορα ειδικά βοηθήματα, όπως είναι καροτσάκια κ.α. «Η αναπηρία έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς εμφανίζονται όλο περισσότερο πολυαναπηρίες. Δεν υπάρχει κανένας κρατικός μηχανισμός. Εδώ και 2-3 χρόνια παλεύουμε να μείνει ανοιχτό το κέντρο. Τα παιδιά μας, όμως, το αξίζουν!», ισχυρίζεται η κ. Λεβέντη στο flowmagazine.gr.

..

..

..

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΨΥ – ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013, ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

..

..

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΨΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ, 13 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

..

Πριν από 14 περίπου μήνες, τον Δεκέμβριο του 2011, είχαμε συμμετάσχει, 12 ΚΨΥ και μια Κινητή Μονάδα, σε μια διημερίδα (με πρωτοβουλία, τότε, του ΚΨΥ Αγίων Αναργύρων) όπου παρουσιάσαμε τη δουλειά μας στα ΚΨΥ, εκθέσαμε τα προβλήματα στη λειτουργία τους και αναδείξαμε την ανάγκη να υπάρξει μια συνέχεια σε αυτή την κοινή δράση για την υπεράσπιση κεκτημένων και για την περαιτέρω ανάπτυξη του κοινοτικού δικτύου υπηρεσιών ψυχικής υγείας ως μιας ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών και απάντησης στο πλήρες φάσμα των αναγκών του τομέα ευθύνης και σε κατεύθυνση εναλλακτική στον εγκλεισμό. Προς ένα ‘βασισμένο στην κοινότητα’ (community based), αντί για νοσοκομειοκεντρικό (hospital based), σύστημα υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Αυτή η συνέχεια άργησε ‘κάπως’ να έλθει , αλλά τώρα έχει φτάσει η ώρα.

Οχι μόνο τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται, αλλά, επίσης, το μέλλον προδιαγράφεται αβέβαιο για τον ρόλο και για την ίδια την ύπαρξη των ΚΨΥ, καθώς ούτε οργανισμοί δεν έχουν ακόμα δημοσιευτεί, ενώ πολλά ακούγονται για το ποια τύχη τους επιφυλάσσεται (ιδιωτικοποίηση, ένταξη στους Δήμους, με ό,τι αυτό σημαίνει στις παρούσες συνθήκες συνολικής κατάρρευσης της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ).

Σήμερα είναι σημαντικό ξαναβρεθούμε, όχι πλέον για να κάνουμε πρωτίστως παρουσιάσεις πτυχών της δουλειάς μας (πολύ σημαντικές καθεαυτές), αλλά για να συζητήσουμε συγκεκριμένα για τα προβλήματά μας και για να οργανώσουμε κοινές δράσεις για την υπεράσπιση των ΚΨΥ και της κοινοτικής ψυχικής υγείας.

Να επικεντρωθούμε στα προβλήματα και στον εκρηκτικό χαρακτήρα που αυτά λαμβάνουν από τον συνδυασμό των γεωμετρικά πολλαπλασιαζόμενων αιτημάτων εν μέσω της κρίσης, με την ταυτόχρονη αποδυνάμωση των ΚΨΥ, τόσο από πλευράς προσωπικού, όσο και από κάθε είδους μέσων και πόρων, αναγκαίων για μιαν ολοκληρωμένη απάντηση στα αιτήματα αυτά, στο πλήθος τους και στην πολυπλοκότητά τους.

Να συζητήσουμε, εν συνεχεία, για το ρόλο των ΚΨΥ στο σύστημα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, για τη σχέση και τη διασύνδεσή τους με το σύνολο των άλλων υπηρεσιών στα πλαίσια του τομέα ευθύνης, έτσι ώστε να συμβάλλουμε στη συγκρότηση μιας πρότασης και διεκδίκησης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για μια ψυχική υγεία βασισμένη στην κοινότητα, ενάντια στην τρέχουσα πολιτική της απαξίωσης, περιθωριοποίησης, έως και οριστικής εξαφάνισης των ΚΨΥ και εν γένει των δομών της κοινοτικής ψυχικής υγείας (στα πλαίσια της απεξάρθρωσης, συρρίκνωσης και ιδιωτικοποίησης του συνόλου των υπηρεσιών υγείας και ψυχικής υγείας).

Να καταλήξουμε, τέλος, σε μια σειρά από κοινά αιτήματα για διεκδίκηση.

Να επεξεργαστούμε τρόπους κοινών δράσεων, σε τοπικό και πανελλαδικό επίπεδο, για την υπεράσπιση των όποιων κατακτήσεών μας μέχρι τώρα – σε πολλές περιπτώσεις, της ίδιας της ύπαρξης των ΚΨΥ, ως ύπαρξης ουσιαστικής και όχι σκιώδους.

Να ανοίξουμε δρόμους για συντονισμό και κοινή δράση με όλες τις δημόσιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και γενικότερα της υγείας, συλλόγους χρηστών/ληπτών των υπηρεσιών και οικογενειών, ευρύτερων κοινωνικών φορέων και συλλογικοτήτων.

Καλούμε όλους να συμβάλουν, κατ΄αρχήν με την συμμετοχή τους, αλλά και με τις προτάσεις τους για την διάρθρωση των εργασιών της συνάντησης.

(Καλό είναι οι όποιες σχετικές προτάσεις να γίνουν το αργότερο μέχρι 20 Μαρτίου).

..

Η συνάντηση των ΚΨΥ θα γίνει στο

Μουσείο Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών,

Θόλου 5 και Κλεψύδρας, στην Πλάκα

13/4/2013, 09.00-18.00

..

..

ΚΨΥ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΚΨΥ ΒΥΡΩΝΑ – ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ

ΚΨΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

ΚΨΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΨΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ

ΚΨΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΚΨΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΚΨΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

ΚΨΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

ΚΨΥ ΧΑΝΙΩΝ

..

..

..

5 Μαρτίου 2013

..

..

..

Η Φ. ΣΚΟΠΟΥΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΣΤΟ ΔΑΦΝΙ

.

*Αναδημοσίευση από το blog Πανελλαδική Συσπείρωση για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση

.

Η Φ. ΣΚΟΠΟΥΛΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ «ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΩΝ» ΣΤΟ ΔΑΦΝΙ

..

Μπορεί η κ. Φ. Σκοπούλη να μην μπόρεσε να παραστεί στην ημερίδα της ΕΨΕ για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση (λόγω εκτάκτου υπουργικού συμβουλίου), είχε, όμως, φροντίσει να αποστείλει στους οργανωτές το powerpoint της παρουσίασής της για την «ψυχική υγεία του αύριο». Εδώ, λοιπόν, μιλά καθαρά για την ίδρυση τμήματος «ακαταλογίστων» στο ΨΝΑ, στο Μποδοσάκειο. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Μεταφορά των γηροψυχιατρικών ασθενών της μονάδας του Μποδοσάκειου του ΨΝΑ».

«Διαμόρφωση του 7ου τμήματος γα οξέα γηροψυχιατρικά περιστατικά».

«Μετατροπή του Μποδοσάκειου σε πτέρυγα για ψυχιατρικούς ασθενείς με ποινικά αδικήματα».

Το σχέδιο, λοιπόν, δεν βαδίζει στα κρυφά, αλλά είναι η επίσημη και δημόσια διακηρυγμένη πολιτική του Υπουργείου, με την στήριξη μεγάλου μέρους της ψυχιατρικής κοινότητας – και εντός του ΨΝΑ.

Αντίστοιχη πρόταση υπήρξε και στην παρουσίαση του καθηγητή ψυχιατρικής στα Ιωάννινα Β. Μαυρέα, ο οποίος προέβαλε ως υπόδειγμα προς αντιγραφή στην Ελλάδα (την σημερινή Ελλάδα, του μνημονίου) το φιλανδικό μοντέλο, όπου τα ψυχιατρεία έχουν κλείσει και παρέμειναν μόνο δυο, ένα δικαστικό και ένα για τους «επικίνδυνους». Ποιοι και πώς θα ορίζονται ως «επικίνδυνοι», χωρίς προφανώς να έχουν διαπράξει αδίκημα (αλλιώς θα ταξινομούνταν στους έχοντες διαπράξει ποινικό αδίκημα) και βάσει ποιού νέου νόμου θα επιτρέπεται ο εγκλεισμός τους λόγω της «επικινδυνότητάς» τους, θα αποτελεί μια από τις κύριες αποστολές της ψυχιατρικής του μνημονίου στο προσεχές μέλλον. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το ζοφερό μέλλον ξεκινάει εδώ και τώρα, από το Δαφνί.

Στην ίδια διαφάνεια η Φ. Σκοπούλη αναφέρει την «έναρξη λειτουργίας ψυχιατρικών τμημάτων στον Ερυθρό και στην Αγία Βαρβάρα».

Σημειωτέον ότι μόλις πρόσφατα η υφυπουργός «πρότεινε» και επίσημα την εδώ και τώρα μεταφορά μιας ψυχιατρικής κλινικής του ΨΝΑ στο νοσοκομείο Αγίας Βαρβάρας.

Σε ένα άλλο σημείο αναφέρει την «διακοπή των διακομιδών με εισαγγελική παραπομπή στο νοσοκομείο Τριπόλεως».

Για να κλείσει προφανώς ταχύτερα το ψυχιατρείο της Τρίπολης. Αλλά πού θα γίνονται οι εισαγωγές; Θα στέλνονται όλες στην κλινική του Ρίου; ΄Η στις υπόλοιπες μονάδες της Πελοποννήσου, ακόμα «αδύναμες» και ανεπαρκείς για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών της εν λόγω περιφέρειας; Μήπως θα πυκνώσουν ακόμα πιο πολύ οι, ήδη πάρα πολλές, εισαγγελικές παραγγελίες από την Πελοπόννησο στις ψυχιατρικές μονάδες της Αθήνας;

Ένα άλλο σημείο για την «ψυχική υγεία του αύριο» είναι η «μείωση του χρόνου νοσηλείας των ασθενών στις νοσοκομειακές μονάδες».

Fast track κλείσιμο των ψυχιατρείων, fast track νοσηλείες…….

Η πιθανή απομάκρυνση της Φ. Σκοπούλη από το Υπουργείο δεν σημαίνει την ματαίωση αυτών των σχεδίων. Το αντίθετο. Είναι σχέδια επεξεργασμένα και αποφασισμένα από το «βαθύ κράτος», από την σύμπλευση μνημονιακών απαιτήσεων με μια ψυχιατρική κοινότητα πάντα «πρόθυμη» και διαθέσιμη, με προτάσεις που αγκυροβολούν στις εκάστοτε τρέχουσες ανάγκες της εξουσίας για κοινωνικό έλεγχο, η οποία έχει επεξεργαστεί τα συγκεκριμένα βήματα και διαδικασίες, σε σύνδεση με συγκεκριμένα, «γνωστά και μη εξαιρετέα», συμφέροντα.

3/3/2013

Psyspirosi.gr

.

.

*Πατήστε εδώ για να δείτε τις εισηγήσεις και τις παρουσιάσεις σε ppt

Διαβάστε σχετικά και  παλαιότερη ανακοίνωση της Συσπείρωσης για την Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση με τίτλο :

«ΤΟ «ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΧΑΡΓΩΣ» : ΟΧΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ»

.

.

.